Na tej strani so zbrane objave javnih in internih natečajev za zasedbo prostih delovnih mest v Policiji. Vsi razpisi so objavljeni tudi na spletni strani Ministrstva za javno upravo.

Na vprašanja občanov o tem, kdaj bodo razpisi, ne bomo posebej odgovarjali. Vse informacije bomo pravočasno objavili v tej rubriki. Informacije o pogojih, izbirnem postopku za kandidate za policiste in preizkusu telesnih zmogljivosti boste našli na straneh: Izbirni postopek in Preizkus telesnih zmogljivosti in kriteriji

 

Javne objave, javni natečaji, interni natečaji

Na javne objave in javne natečaje se lahko v skladu z natečajnimi pogoji prijavijo državljani Republike Slovenije. Razpisni pogoji so sestavni del posameznih natečajev.

* Dijaki zadnjega letnika in vsi drugi, ki še niso končali šole in pridobili vozniškega izpita, lahko dokazila pošljejo naknadno, in sicer o zahtevani (V.) stopnji izobrazbe do 11. julija 2019, o vozniškem izpitu B-kategorije do 31. maja 2020.

 

Vabila k sodelovanju

Vabilo k sodelovanju je seznanitev o potrebah Policije po kandidatih s specifičnim strokovnim profilom, znanjem ali spretnostmi oz. po večjem številu izvajalcev za posamezno delovno mesto.

Zainteresirane kandidate pozivamo, naj podajo vlogo za sklenitev pogodbe o avtorskem delu za prevajanje v postopkih za priznanje mednarodne zaščite in postopkih policije s tujimi državljani. 

Razpis bo odprt do 31. 1. 2019. Kandidati, ki bodo vloge posredovali do 26. 4. 2018 in bodo uspešno opravili izbirni postopek, se bodo udeležili osnovnega usposabljanja predvidoma v novembru 2018. Kandidati, ki bodo vloge posredovali med 27. 4. in 31. 8. 2018 in bodo uspešno opravili izbirni postopek, se bodo udeležili osnovnega usposabljanja predvidoma v marcu 2019. Kandidati, ki bodo vloge posredovali od 1. 9. 2018 do 31. 1. 2019 in bodo uspešno opravili izbirni postopek, pa se bodo udeležili osnovnega usposabljanja, ki bo predvidoma v novembru 2019.


Zaposlitve v tujini

Objavljamo tudi informacije o zaposlitvah v ustanovah Evropske unije, s katerimi sodeluje Policija (Europol, Cepol, Frontex ...). Na razpisana delovna mesta v tujini se lahko prijavijo državljani Republike Slovenije, sicer pa so razpisni pogoji sestavni del posameznih objav prostih delovnih mest.

  • Trenutno ni aktualnih zaposlitev v tujini.