Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Europol

Europol
 
PDF natisni E-mail
Mednarodno sodelovanje

Evropski policijski urad Europol je 1. januarja 2010 postal agencija Evropske unije, pristojna za organizirani kriminal, terorizem in druge hujše oblike kriminala, ki prizadenejo dve ali več držav članic, tako da je zaradi obsega, pomena in posledic kaznivih dejanj potrebno skupno delovanje držav članic.

 

Europol_knjiga_naslovnica

pdf Fotografska knjiga o Europolu (v angleščini)*  

* Avtorji fotografij so tudi slovenski policisti.

Poslanstvo

 

Temeljna naloga Europola je izboljšati učinkovitost in sodelovanje med pristojnimi organi držav članic pri preprečevanju organiziranega kriminala in boj proti njemu ter drugim hujšim oblikam kriminala.

 

Osnovni namen urada je prispevati k odkrivanju, preprečevanju in pregonu kaznivih dejanj v Evropski uniji, še posebej na področju organiziranega kriminala in delovanja organiziranih kriminalnih družb.

 


 

Zgodovina


Evropski policijski urad Europol je bil ustanovljen 7. februarja 1992 ob podpisu Maastrichtskega meddržavnega sporazuma Evropske unije. Začasno je začel delovati 3. januarja 1994, in sicer kot Europol – Služba za droge (ESD). Sprva je bilo njegovo delovanje usmerjeno le v boj proti prepovedanim drogam, postopoma pa so se Europolove pristojnosti širile na druga pomembna področja kriminalitete. V polnem obsegu je svojo dejavnost začel opravljati 1. julija 1999, potem ko so Konvencijo o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Konvencijo o Europolu) leta 1998 ratificirale vse države članice EU. Nato se je 1. januarja 2010 pravna podlaga Europola spremenila in Konvencijo o Europolu je nadomestil Sklep Sveta o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Europola). Sedež Europola je v Haagu na Nizozemskem.


 

Naloge


Za vključitev Europola v preiskavo zadeve morajo biti izpolnjeni naslednji predpogoji: gre za področje kriminalitete, gre za obseg nalog, za katere je bil Europolu dodeljen mandat, v zadevo so vpletene organizirane kriminalne združbe, zaradi kriminalne dejavnosti pa sta prizadeti ali pa sta v zadevi povezani vsaj dve ali več držav članic.

 

Hujše oblike kriminala, ki sodijo v pristojnost Europola, so navedene v prilogi navedenega sklepa:

 

 • nedovoljena trgovina s prepovedanimi drogami,
 • nezakonite dejavnosti pranja denarja,
 • kriminal, povezan z jedrskimi in radioaktivnimi snovmi,
 • nezakonito tihotapljenje priseljencev,
 • trgovina z ljudmi,
 • kriminal, povezan z motornimi vozili,
 • umor, huda telesna poškodba,
 • nedovoljena trgovina s človeškimi organi in tkivi,
 • ugrabitev, protipravni odvzem prostosti in jemanje talcev,
 • rasizem in ksenofobija,
 • rop,
 • nedovoljena trgovina s kulturnimi dobrinami, vključno s starinami in umetniškimi deli,
 • preslepitev,
 • izsiljevanje in oderuštvo,
 • ponarejanje in piratstvo izdelkov,
 • ponarejanje uradnih listin in promet z njimi,
 • ponarejanje denarja in zloraba plačilnih sredstev,
 • kriminal, povezan z uporabo računalniških sistemov,
 • korupcija,
 • nedovoljena trgovina z orožjem, strelivom in razstrelivi,
 • nedovoljena trgovina z ogroženimi živalskimi vrstami,
 • nedovoljena trgovina z ogroženimi rastlinskimi vrstami in podvrstami,
 • kriminal zoper okolje,
 • nedovoljena trgovina s hormonskimi snovmi in drugimi pospeševalci rasti.

Europol_brosura_naslovnica

Europolova predstavitvena brošura pdf


 
Europol nudi državam članicam naslednje storitve:

 • V skladu z nacionalno zakonodajo omogoča hitro in neovirano izmenjavo informacij med pooblaščenimi uradniki za zvezo, predstavniki držav članic. Države članice samostojno imenujejo pooblaščene predstavnike svojih nacionalnih služb, ki se ukvarjajo z odkrivanjem in preprečevanjem kriminalitete.
 • Državam članicam zagotavlja operativno analitično podporo.
 • Pripravlja strateška poročila (npr. ocene ogroženosti) in analizira razne pojavne oblike kriminalitete na podlagi informacij iz držav članic ali drugih virov.
 • Zagotavlja strokovno in tehnično podporo pri preiskavah in operacijah v EU, upoštevajoč nadzor in pravno suverenost posameznih držav na njihovih ozemljih.
 • Poleg tega Europol analizira določene pojavne oblike kaznivih dejanj in išče najboljše preiskovalne prakse, s čimer skrbi za poenotenje preiskovalnih tehnik v državah članicah.

 

Nacionalna enota Europola

 

Nacionalna enota Europola (Oddelek za mednarodno operativo), ki je sestavni del Sektorja za mednarodno policijsko sodelovanje v Upravi kriminalistične policije, je nacionalna točka za povezavo med Europolom in pristojnimi državnimi organi v Sloveniji: notranjimi organizacijskimi enotami policije, Carinsko upravo Republike Slovenije ter Uradom za preprečevanje pranja denarja.

 

Njene osnovne naloge so: 

 • Europolu na lastno pobudo posreduje informacije in kriminalističnoobveščevalne informacije za opravljanje njegovih nalog,
 • odgovarja na Europolova zaprosila za informacije in kriminalističnoobveščevalne informacije ter svetuje,
 • posodablja informacije in kriminalističnoobveščevalne informacije,
 • za pristojne organe ocenjuje informacije in kriminalističnoobveščevalne informacije v skladu z nacionalno zakonodajo in jim to gradivo pošilja,
 • Europolu in državam članicam pošilja zaprosila za svetovanje, informacije, kriminalističnoobveščevalne informacije in analize,
 • Europolu pošilja informacije za hrambo v njegovih informacijskih zbirkah,
 • vnaša in preverja informacije v Europolovem informacijskem sistemu,
 • zagotavlja skladnost z zakonodajo pri vsaki izmenjavi informacij z Europolom.

 

Del nacionalne enote Europola je tudi slovenski urad za zvezo na sedežu Europola, kjer svoje zadolžitve opravljajo uradniki za zvezo, ki so pripadniki slovenske policije. Uradi za zvezo na sedežu Europola so del enotne platforme, ki združuje predstavnike varnostnih organov iz držav, sodelujočih v okviru Europola, in omogoča hitro in operativno izmenjavo informacij.

 

Za izmenjavo informacij z agencijo Europol in državami članicami je pristojen Oddelek za mednarodno operativo v Sektorju za mednarodno policijsko sodelovanje v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi.


 


Naslov Europolove nacionalne enote v Sloveniji: Naslov Europolovega sedeža v Haagu:

Generalna policijska uprava

Uprava kriminalistične policije
Sektor za mednarodno policijsko sodelovanje
Oddelek za mednarodno operativo

Štefanova 2
1000 Ljubljana
Slovenija

E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 

Europol
Eisenhowerlaan 73
2517 KK The Hague
The Netherlands


Poštni naslov:

Europol
P. O. Box 908 50
2509 LW The Hague
The Netherlands


Telefon: +31 70 302 5000
Faks: +31 70 345 5896
Spletna stran: http://www.europol.europa.eu/

 


 

Naša spletna stran uporablja piškotke. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke?

Želim izvedeti več.